Godziny dziekańskie 31.10.2018

  • 29 października 2018

Dziekan WNP dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw., przychylając się do prośby Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Przyrodniczych, ogłasza godziny dziekańskie w dniu 31 października 2018 r. do godziny 12:00.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728