Projekt: Z przyrodą za pan brat

  • 11 grudnia 2018

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzyma ponad 600 tys. zł na realizację projektu: Z przyrodą za pan brat w ramach konkursu NCBiR POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021.

To kolejny sukces pracowników naszej uczelni, przypomnijmy, że w tym samym konkursie pt. Trzecia misja uczelni dofinansowanie otrzymał projekt Wydziału Edukacji Muzycznej: Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Muzyczny.

Autorką i kierownikiem projektu jest dr Magdalena Trojankiewicz, Prodziekan ds. dydaktycznych WNP. W ramach projektu zostaną przeprowadzone w laboratoriach i salach wykładowych WNP oraz Ogrodzie Botanicznym UKW zajęcia edukacyjne z udziałem uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W czasie realizacji projektu Wydział będzie gościł łącznie grupę 450 uczniów, w tym młodzież ze szkoły im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Oprócz zajęć, które w większości prowadzone będą w specjalistycznych laboratoriach, którymi nie dysponują placówki oświatowe, powstanie na terenie Ogrodu Botanicznego Ogród Roślin Zielnych, który stanowić będą specjalnie zaprojektowane i wydzielone wysokie rabaty z wyselekcjonowanymi gatunkami roślin, pozwalającymi na doświadczanie przyrody wieloma zmysłami. Pomoce naukowe dedykowane do projektu zostaną wykonane przez pracowników UKW (np pomoce naukowe drukowane w 3D). Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone z udziałem większości pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728