Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – przewodniczący,

prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka,

dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw.,

dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.,

dr Magdalena Trojankiewicz,

dr Tomasz Marquardt.

Komisja ds. Nauki

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – przewodniczący,

prof. dr hab. Jarosław Burczyk,

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek,

prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka,

dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw.,

dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.

Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

dr Tomasz Marquardt – przewodniczący,

dr inż. Małgorzata Mazur,

dr Dawid Mikulski,

dr Magdalena Trojankiewicz,

dr Lucyna Twerd,

Karolina Ropejko,

Paulina Paprocka.

Komisja Wydawnicza

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – przewodniczący,

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek,

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw.,

dr Ryszard Gołda,

dr Lucyna Twerd,

dr Barbara Waldon-Rudzionek.

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

dr Magdalena Trojankiewicz – przewodnicząca,

dr Dawid Mikulski,

dr Tomasz Marquardt,

dr Lucyna Twerd,

Paulina Paprocka,

Alicja Zielińska.

Komisja ds. Nagród dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – przewodniczący,

dr Tomasz Marquardt,

dr Dawid Mikulski,

dr Lucyna Twerd,

mgr Małgorzata Szulc.

na podstawie: Uchwały Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Nr 85/2016/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składów Komisji Wydziałowych na kadencję 2016 – 2020 (ze składami zmienionymi Uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Nr 108/2016/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry oraz Uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Nr 153/2016/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia). Skład Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla studentów i absolwentów zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Nr 23/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, zmieniającą Uchwałę Nr 85/2016/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728