Skład Rady

 1. Prof. dr hab. Józef Banaszak
 2. Prof. dr hab. Jarosław Burczyk
 3. Dr hab. Igor Chybicki, prof. nadzw.
 4. Dr hab. Ewa Dembowska
 5. Dr hab. Artur Dzialuk
 6. Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
 7. Prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
 8. Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka
 9. Dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
 10. Dr hab. Wiesław Krumrych, prof. nadzw.
 11. Dr hab. Katarzyna Marcysiak
 12. Dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw.
 13. Dr hab. Paweł Napiórkowski
 14. Dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.
 15. Dr hab. Andrzej Oleksa, prof. nadzw.
 16. Dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. nadzw
 17. Prof. dr hab. inż. Stanisław Seniczak
 18. Dr hab. Hanna Szymkowiak-Markiewicz, prof. nadzw.
 19. Dr hab. Cezary Toma, prof. nadzw.
 20. Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw.
 21. Dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. nadzw.
 22. Dr Ryszard Gołda     
 23. Dr Tomasz Marquardt
 24. Dr inż. Małgorzata Mazur
 25. Dr Magdalena Trojankiewicz
 26. Dr Lucyna Twerd
 27. Mgr Magdalena Kaźmierczyk
 28. Mgr Karolina Ropejko (doktorant)
 29. Magdalena Dąbrowska (student - biotechnologia)
 30. Monika Markiewicz (student - biotechnologia)
 31. Paulina Paprocka (student - biotechnologia)
 32. Sara Stefanowska (student - biotechnologia)
 33. Alicja Zielińska (student - biologia)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728