Oferta WNP

25 maja 2016

Na Wydziale Nauk Przyrodniczych prowadzone są 3 kierunki studiów:

  • biologia -  (od 1993r.) - studia pierwszego i drugiego stopnia
  • biotechnologia - studia pierwszego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 17 z dn. 09.01.2007, Uchwała Senatu UKW nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) oraz drugiego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 53/2013/2014 z dn. 11.03.2014, Uchwała Senatu UKW Nr 85/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r.)
  • ochrona środowiska - (Uchwała Rady WNP Nr 14 z dn. 07.02.2006, Uchwała Senatu UKW Nr 8b z dn. 28.03.2006, Uchwała Rady WNP Nr 15 z dn. 09.01. 2007, Uchwała Senatu UKW Nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) - studia pierwszego stopnia

Od roku akademickiego 2016/2017 na WNP możliwe jest przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zgodnie z zapisami Uchwały Senatu UKW Nr 122/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwały Senatu UKW Nr 99/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz Uchwały Rady WNP Nr 68/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r. i Uchwały Rady WNP Nr 69/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Potwierdzanie efektów uczenia się możliwe jest na kierunkach: biologia (I i II stopnia), biotechnologia (I i II stopnia) oraz ochrona środowiska (I stopnia).

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728